Parkeerplaatsen Boogplein in Winsum

Op het Boogplein in het centrum van Winsum hebben wij parkeerplaatsen gerealiseerd. Op de foto’s is te zien hoe de beginsituatie erbij lag, en hoe de tussenstand was.

Voor het grondwerk is de puinbaan afgegraven en geprofileerd. Daarna is er een straatlaag van brekerzand aangebracht, waarna we zijn begonnen met het leggen van de gebakken bestrating.

Voor dit project hebben we nieuw straatwerk gerealiseerd, en ook delen herstraat. In totaal gaat dit om 950 m2 bestrating.

Terug naar het overzicht